1811LENNY KRAVITZ JORjA SMITH
20180829_GVogue_02-0081_V2